8240 к.к Слънчев бряг, тел: 0554 2 20 40, 05542 20 42, факс:0554 2 31 80, pg_turizam@abv.bg, www.pg-tourism.com
Социална дейност
 1. Безплатни карти за пътуване в района на Общична Несебър
 2. Стипендии
 3. Награди за изявени ученици
 4. Награди за изявени учители
 5. Благотворителни базари
 6. Кампании за набиране на средства за домове за деца и болници
Анкета


Изборът да учите в това училище е продиктуван от:добрата материална база

близостта до населеното място, в което живеете

настояване от родителите

желанието да усвоите професия

препоръки за гимназията

единственото професионално училище в общината

добрата материална база

предложените специалности

добрата материална база

информацията и отзивите за ПГТ „Иван Вазов“Публикувано от Damis
Гласувания: 70
Предишни анкети

Предстоящи събития

За ученика

Участие в състезания

Извънкласни дейностти

 1. спортни турнири
За нас

Контакти
Прием
Ръководство
Работно време
История
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Ученически съвет
Обществен съвет

 1. Правилник за дейността на Обществения съвет
 2. Членове на обществения съвет

Училища-партньори

Задочна форма на обучение

Новини по месеци 2017
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Бюджет

Бюджет 2016

- Изпълнение на бюджет 2016

до 31.03.2016
- Изпълнение на бюджет 2016

до 30.06.2016
- Изпълнение на бюджет 2016

до 30.09.2016

- Изпълнение на бюджет 2016

до 31.12.2016 

Бюджет 2017 

 

 

Документи

Графици

 1. Дневна форма на обучение
 2. Задочна форма на обучение
 3. Самостоятелна форма на обучение

Правилници
Документи за стипендии
Дипломи
Други документи

Проекти

Животът в училище

За училището

   Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” е с близо 50 – годишна традиция в подготовката на така нужни кадри в областта на туризма в различни специалности. Тя е силно и устойчиво средище на наука, което ражда млади таланти в различни професии. Обучавани и възпитавани в духа на традициите, наши ученици печелят призови места на национални състезания всяка година. В нашето училище ще получите добър старт, който ще Ви позволи да се реализирате като добри професионалисти в избрана от Вас специалност!

Регионално състезание

on 21 окт 2016  Posted by Damis  Category: Всички  

  Ученици от ПГТ  „Иван Вазов ” Несебър взеха участие в

регионално състезание на професионалните гимназии в областа

на туризма проведено на 25.03.2017 г. във гр. Варна  к.к. Златни пясъци.

                        Участниците спечелиха призови места.

Магдалена Тодорова Георгиева - първо място в категория най-добър млад сервитьор 

НиколаЙ Ангелов Господарски - второ място в категория най- добър млад барман 

Ирена Георгиева Георгиева - трето място в категория най-добър млад готвач 

  

          ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДОСТОВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

              ОТ КОНСУЛТАТИВЕН ТИП И УЧИЛИЩАТА ПРИ СЛУЧАЙ НА 

                                      ИНЦИДЕНТИ С  ДЕЦА

   ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩАТА И 

ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С нАЦИОНАЛНОТА СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РБ, 

ОМБУСМАНА НА РБ, МОН, МТСП, МЗ, АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРЕДОСТАВЯМ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ:

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ И ДР. ЗАИНТЕРСОВАНИ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ

НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА ВКЛ. И ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ МОЛЯ ЗА ВАШЕТО

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТ С УЧЕНИЦИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ

ВСИЧКИ ПОДХОДЯЩИ СПЕЦИАЛИСТИ В РАМКИТЕ НА СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ

КОМПЕТЕНТНОСТИ. АНОТАЦИЯ НА ЧЕТЕРИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА: 

                     1.ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ЦОП

ЦОП Е ФОРМА НА СОЦИАЛНА УСЛУГА, В КОЙТО СЕ 

ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА

НАСИЛИЕТО И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ. В ЦОП СЕ 

ИЗВЪРШВАТ СОЦИАЛНО И ПСИХОЛОГИЧЕСКО 

КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК, КОНФЛИКТ ПРИ РАЗВОД,

РОДИТЕЛСКО ОТЧУЖДЕНИЕ. ПОДКРЕПАТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ

ПРИЛАГАНЕ НА ИНДУВИДУАЛНИ И ГРУПОВИ ПОДХОДИ И ТЕХНИКИ. 

                                2.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА

ЦЯЛОСТНО ОБГРУЖВАНЕ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ДЕНЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ

НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ИМ НУЖДИ. В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР РАБОТЯТ - ПСИХОЛОГ,

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ПЕДАГОГ, ЛОГОПЕД, РЕХАБИЛИТАТОРИ И ДР.  

                                  3.ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   

ЦСРИ Е ФОРМА НА ПОЧАСОВА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, СВЪРЗАНА С РЕХАБИЛИТАЦИЯ

И СОЦИАЛНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪДЕЙСТВИЕ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ, ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА УМЕНИЯ

ЗА ВОДЕНЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ, ИЗГОТВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА

ХОРА СЪС ЗАВИСИМОСТИ. В ЦСРИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДЕЙНОСТИ УЛЕСНЯВАЩИ

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ И

РАБОТА В ГРУПА, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПОДКРЕПА В ОРГАНИЗИРАНЕ НА

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРЕНТИРАНЕ И

ПОДКРЕПА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТРУДОВИ НАВИЦИ. 

                                      4.ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА 

ЦРДУ Е КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА

ПОПАДАНЕТО НА ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ, СОЦИАЛНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА, ЖИВИЕЩИ ТРАЙНО ИЛИ

ЧАСТИЧНО НА УЛИЦАТА, ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ДЕТЕТО И НЕГОВОТО

СЕМЕЙСТВО. СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА, МЕДИЦИНСКИ И

САНИТАРНО-ХИГИЕННИ УСЛУГИ, ОГРАМОТЯВАНЕ НА ДЕЦАТА, ОБУЧЕНИЕ

В РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ. НА ПОТРИБИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ МОБИЛНА 

РАБОТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ЛОКАЛИЗИРАНЕ ДЕЦАТА НА УЛИЦАТА, 

СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ

ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА И ПОДКРЕПА ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ

В СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗОВИ ПОТРЕБНОСТИ

НА ДЕТЕТО НА УЛИЦАТА - ХРАНЕНЕ, ОБЛЕКЛО, ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА. 

АКТУЛИЗИРАН СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА  

   местонахождение                        телефон              услуга                      лице за контакт

гр. Айтос ул. Генерал Гурко  № 3      055828610      Дневен център за           Росица Димитрова

                                                                                    деца с увреждания

гр. Бургас  ж. к. Лазур                                                Дневен център за 

                 ул. Места № 81                   056839127      деца с увреждания         Стефка Тодорова 

гр. Несебър ул. Струма № 14              055442295      Център за обществена

                                                                                      подкрепа                         Нана Скачкова  

гр. Поморие ул. Марица № 7               059632435     Център за обществена 

                                                                                      подкрепа                          Григор Иванов 

гр. Созопол ул. Милет  № 6                  055022125      Център за обществена

                                                                                        подкрепа                Светлана Чакърова

Ученици от ПГ по туризъм "Иван Вазов", Несебър, Сл.Бряг взеха участие в националните дни "Учене през целия живот", които се проведоха от 06.10.2016г. до 09.10.2016г. в гр.Бургас.Училището е включено в европейски проект "Учене през целия живот" и се представи с щанд, на който учениците бяха изложили кулинарни изделия, приготвени от тях.

   Николай Господарски представи училището с атрактивно изпълнение при приготвяне на коктейли, които дегустираха всички участници.

   Участието ни предизвика голям отзвук от присъстващите на събитието.

изглед за печат